cesky English

Kontakt

info@huculclub.eu

Sponsoring

Od samého počátku osud Hucul Clubu, a tím nepřímo i huculského plemene, závisel z valné části na dobré vůli těch, kdo všem různým aspektům naší činnosti věnovali desítky tisíc hodin své práce. Část nákladů na provoz hřebčína vydělali koně sami, přesto však je stále nedostatek, který je nutno vyrovnávat získáváním finančních prostředků jinou prací, a z darů těch, kdo chápou mravní a výchovnou hodnotu našeho snažení.

Jsme vd
ěcni za kazdé přispění, finanční, v práci i naturáliích, a litujeme, že zde můžeme veřejně projevit uznání pouze části šlechetných dárců.

Hucul Club m
ěl v minulosti tu čest, že získal značnou podporu morální, od mezinárodních organizací, ale peněžní pomoc přicházela ponejvíc od hrstky obchodních sponzorů a štědrých jednotlivců. Z nejvýznamnějších byla slavná spisovatelka paní Joy Adamsonová, která věnovala Hucul Clubu své československé honoráře za knihu “Příběh lvice Elsy” a později ještě část honorářů za film “Volání divočiny.” Je proto zvlášť správné, že její jméno figuruje jako první v naši čestné listině, nejen proto, že je první abecedně. Škoda, že můžeme vzdát dík již jen její památce, tak jako památce mnoha dalších, kdo už nejsou mezi námi.

Všem našim současným sponzorům jsme neméně vděčni, a pokud je to možné, uvedeme zde odkazy i na jejich webové stránky. Každy, kdo věri ve smysluplnost našeho snažení, může kdykoli na činnost Hucul Clubu přispět. Obraťte se vedení HC,  nebo můžete příspěvek v libovolné výši poslat přímo
             na konto u
České spořitelny, č. 1923603349/0800


Čestná Listina

Mrs Joy Adamson
Ing Vratislav Francl
Ing
Jiří Haleš
JUDr Václav Hrabánek
JUDr Emil Kučera
Otakar Leiský
RNDr Eliška Nováková CSc
Prof Eva Olšanská
Charlotta Rubíková
Ing Zoltán Toperczer
Acad Quido Záruba
RNDr Vladimír Zicháček
Prof Alois Zlatník DrSc

 

logotran1Dr Emil Kucera Translation Service

  Kolektory_Logo Unikátní stavby které …

Copyright Hucul Club 2009 - 2017

[Hucul Club] [O nás] [Nabízíme] [Ceník] [TIS] [Chov] [Fotogalerie] [Odkazy] [Inzerce] [Sponsoring]