Huculský kůň je nejpřímějším potomkem divokého koně evropského – tarpana (Equus ferus seu gmelini Boddaert, 1785), který v roce 1879 vyhynul. První zmínka o huculovi pochází z knihy „Hippica“ od Mikołaje Dorohostajského z roku 1603. Toto plemeno vzniklo v Bukovině a ve Východních Karpatech. Hucul je jedním z nejstarších primitivních plemen získaný křížením různých plemen, jako je tarpan, kůň Převalského, ale i arabští, turečtí, tatarští koně a koně s norskou krví. Hucul je vynikajícím příkladem hmotného kulturního dědictví, řadí se do genových zdrojů České republiky.

Samotné jméno hucul má snad původ v rumunském „hoc“ (loupežník) a „ul“ („ten“). Tento národ karpatských horalů zřejmě vznikl v průběhu 17. a 18. století z obyvatel východní Evropy, kteří uprchli před válečnými událostmi do odlehlých částí Karpat. Podle tradice pořádali Huculové loupeživé výpravy do nížin, aby pak na svých drobných houževnatých konících zmizeli i s kořistí v nepřístupných horách.

Hucul v kohoutku měří 134-146 cm. Má menší, výraznou hlavu, silnější krátký, vysoko nasazený krk a neznatelný kohoutek. Záď má silně skloněnou, oblou a kratší. Rohovina kopyt je velmi tvrdá. Zbarvením může být hnědák, plavák nebo myšák. Má úhoří pruh a občasné zebrování na končetinách. Rodové kmeny: Goral, Gurgul, Hroby, Oušor a Prislop.

Je dlouhověký, skromný, velmi odolný, vytrvalý, odvážný a dokonale přizpůsobený drsným horským podmínkám. Na svou velikost je neobyčejně silný, vyniká jistým krokem a obratností v terénu. Je to velmi všestranný kůň. Je vhodný jak pro jízdu, tak pro zápřah. Dříve byl hodně využíván v lese při přibližování dřeva. Dnes se využívá nejvíce při turistickém ježdění, výcviku dětí a v hipoterapii.

První hřebčín huculských koní byl založen v roce 1856 v Łuczině v Polsku. V roce 1994 v Gładyszówě v Polsku byla založena mezinárodní huculská federace (HIF) zahrnující všechny členy (země) spojené s chovem huculů. Huculští koně jsou chováni v těchto zemích: Rumunsko, Rakousko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko, Ukrajina, Německo a Francie. Mezi členy HIF vstupuje Polsko jako země s největším stádem, a proto v květnu 2003 během oficiálního setkání organizace byla plemenná kniha Polska přijata jako hlavní plemenná kniha původu huculů.

Pro zájemce máme obsáhlejší zprávu na starém webu.